Día Mundial del Medio Ambiente 2012. Por un modelo de economía verde y participativo2012ko Ingurumenaren Munduko Eguna.

 

 

Desde la institución del Ararteko nos unimos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2012 que con el tema: «Una economía verde: ¿te incluye a ti?» se desarrolla hoy, 5 de junio, en todo el planeta.

 

En el difícil contexto económico que atraviesa Europa, hablar de economía verde es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. La economía verde nos puede permitir crecer en empleo, eficiencia energética y en desarrollo humano, pero, al mismo tiempo, decrecer en contaminación, emisiones de carbono, riesgos ambientales y en pérdida de biodiversidad y de recursos no renovables.

 

El lema elegido este año implica un grado de responsabilidad de todas personas, instituciones y agentes económicos en la consecución de ese objetivo de bienestar humano. También es un guiño a la participación ciudadana.

 

En un día como hoy la institución del Ararteko quiere destacar la importante labor que junto a instituciones y agentes económicos vienen desarrollando grupos y asociaciones sociales en la defensa de nuestro medio ambiente. Para facilitar esta profusa labor de la sociedad civil las administraciones públicas vascas deben poner todos los medios a su alcance para afianzar los pilares de la democracia ambiental: información, participación y acceso a la justicia.

 

Para salvaguardar estos derechos ambientales, el Ararteko ha incorporado en el último informe presentado al Parlamento Vasco una recomendación general sobre democracia y participación ciudadana. El objeto de esta recomendación es realizar una serie de reflexiones sobre la participación ciudadana en nuestro ordenamiento jurídico, en especial en lo que respecta a las decisiones medioambientales.

 

Desde el Ararteko consideramos que la participación ciudadana es una apuesta de presente y futuro, aliada con el desarrollo humano y con la equidad social, y un instrumento clave para avanzar en ese modelo de economía verde. En ese contexto, queremos hacer un llamamiento a los poderes y administraciones públicas, así como a la ciudadanía, para una adecuada gestión de los conflictos medioambientales, mediante la búsqueda de soluciones participativas

 

 

 

 

 

Ararteko erakundeko kideok bat egiten dugu 2012ko Ingurumenaren Munduko Egunaren ospakizunarekin. «Ekonomia berdea: zu ere hartzen zaitu?» lema duela, gaur -ekainak 5- ospatuko da planeta osoan.

 

Europak bizi duen egoera ekonomiko zailean, ekonomia berdeaz hitz egitea aukera paregabea da, eta aprobetxatu egin behar dugu. Ekonomia berdeak aukera eman diezaguke enplegua, energiaren eraginkortasuna eta gizakiaren garapena hazteko, baina, aldi berean, baita ere kutsadura, karbono isurketak, ingurumen arriskuak, biodibertsitatearen eta baliabide ez berriztagarrien galera gutxitzeko.

 

Aurten aukeratutako lemak berekin dakar pertsona, erakunde eta ekonomia-eragile guztiek erantzukizuna beren gain hartzea, gizakien ongizaterako helburu hori lortzeko. Herritarrek parte hartzeko gonbit inplizitua ere bada.

 

Gaur bezalako egun seinalatuan, Arartekoak argi nabarmendu nahi du gizarteko talde eta elkarte batzuk -erakunde eta ekonomia eragile batzuekin batera- gure ingurumena babesten egiten ari diren lan garrantzitsua. Gizarte zibilaren lan oparo hori errazte aldera, euskal herri-administrazioek eskura dituzten bitarteko guztiak jarri behar dituzte ingurumenaren demokraziaren zutabeak sendotzeko: alegia, informazioa, partaidetza eta justizia eskuratu ahal izatea.

 

Ingurumenarekin lotutako eskubide horiek babesteko asmoz, Arartekoak demokraziari eta herritarren partaidetzari buruzko gomendio orokorra egin du Eusko Legebiltzarrari aurkeztu dion azken txostenean. Gomendio horren bidez hainbat gogoeta helarazi nahi ditu herritarrek gure legerian duten parte-hartzeaz, batik bat ingurumenarekin zerikusia duten erabakiei dagokienez.

 

Ararteko erakundearen ustez, herritarren parte-hartzea oraingo eta geroko apustua da, gizakiaren garapenarekin eta gizarte-ekitatearekin lotutakoa, eta funtsezko tresna, ekonomia berdearen eredu horretan aurrera egin nahi bada. Testuinguru horretan, dei egin nahi diegu botere eta administrazio publikoei, bai herritarrei ere, ingurumenezko gatazkak egoki kudea daitezen, partaidetzazko konponbideak erabiliz.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *