A debate: Cuál debe ser la intervención pública que requieren los locales de jóvenes?Gazteen aisialdirako lokalei buruzko gogoetarako oinarrien dokumentua

4_2104_1En los últimos años ha proliferado en Euskadi un fenómeno de ocio alternativo, principalmente en grupos de personas jóvenes, entre 15-29 años, que consiste en habilitar locales comerciales ubicados en edificios residenciales y darles un uso social y recreativo.

 

Esta realidad ha surgido ante la necesidad de disponer de espacios alternativos de socialización y encuentro entre grupos de jóvenes que tradicionalmente han compartido su tiempo en espacios y locales públicos.

 

Este fenómeno ha resultado positivo y pacífico en la mayoría de los casos. Sin embargo, en contadas ocasiones, estos locales plantean problemas dentro de la comunidad de propietarios por su uso en horario nocturno, por los ruidos provocados por los usuarios o por la ocupación de los espacios de uso común. Otra cuestión que suscita preocupación es la falta de condiciones adecuadas de seguridad y salubridad en alguno de los locales sin un acondicionamiento específico para este uso recreativo.

 

Somos conscientes de que este fenómeno, relativamente reciente, requiere de un análisis desde diferentes áreas de intervención social y municipal.

 

En esa valoración inciden diferentes políticas públicas que deben coordinarse en pos de un correcto encaje de estas nuevas prácticas de ocio con las exigencias de seguridad que requiere estas actividades y, como no puede ser de otro modo, con el derecho al descanso del resto de la población.

 

Para contribuir a ello presentamos unas bases para la reflexión sobre los locales de jóvenes basadas en las actuaciones seguidas por el Ararteko en los últimos años.

 

El objeto es establecer una serie de propuestas y recomendaciones para que las administraciones públicas actúen de forma homogénea dentro de una doble premisa: el cumplimiento del marco normativo que regula las actividades que pueden generar algún impacto para el medioambiente y el favorecimiento de locales de jóvenes adecuados, seguros e integrados en su entorno social con el resto de actores que intervienen en este  fenómeno creciente.

 

 

 

Azken urteotan, aisialdi alternatiborako mugimendua zabaldu da Euskadin, gehienbat 15-29 urteko gazte-taldeen artean. Egoitza eraikietan dauden merkataritza lokalak gaitu eta gizarte eta aisialdi helburuetarako erabiltzean datza.

Errealitate hori positiboa eta baketsua gertatu da kasurik gehienetan. Alabaina, oso gutxitan bada ere, arazoak dakartzate lokal horiek jabeen erkidegoaren barruan, gauez erabiltzen direlako, erabiltzaileek eragindako zaratagatik edo erabilera komuneko guneak hartzeagatik. Kezka sortzen duen beste kontu bat segurtasunaren eta osasungarritasunaren arloko egoera egokirik eza da lokaletako batean, aisialdirako birgaikuntza espezifikorik gabe.

Hala eta guztiz ere, azken bolada honetan ikaragarri handitu da lokal horien kopurua, eta gaiari buruzko administrazio kontrol argirik ez dagoenez gero, ingurumen gatazka gehiago sortzen ari dira, gehienbat jarduerak gauez sortzen duen zaratagatik. Era berean, gorabehera nabarmenak izan dira, lokalen baten segurtasun egoera txarrak eraginda. Ondorioz, suteak izan dira eta, kasu zehatz batean, erabiltzaileetako baten heriotza gertatu da.

Arartekoak jaso dituen erreklamazioen kopuru handiagoa da gatazkak areagotu izanaren isla. Izan ere, lokalen erabilera salatzen duten erreklamazio gehienak zarata arazoak dira, baita udalak jarduera horiek kontrolatzeko duen erantzunik eza ere. Neurri txikiagoan, lokaletako zenbait erabiltzailek lokal berriak zabaltzeko dauden administrazio trabak azaldu dizkigute, baita araudia ez betetzegatik hartutako zigor neurriekin bat ez datozela ere.

Jakin badakigu fenomeno nahikoa berria dela eta gizarte eta udal mailako esku-hartzerako hainbat arloren azterketa behar dela. Iritzi horretan, eragina dute koordinatu beharreko politika publikoek, betiere aisialdi jardun berriok jarduerotarako behar den segurtasun eskakizunekin bateratu ahal izateko eta, bestela ezin izan daitekeen moduan, gainerako herritarrek atsedenerako duten eskubidearekin.

Hori lortzen lagungarria izateko, oinarrien dokumentu bat aurkeztu dugu, gazteen lokalei buruzko gogoetarako, Arartekoak azken urteetan eginiko jarduerak abiapuntu hartuta. Zenbait proposamen edo gomendio ezartzea da helburua, herri administrazioek bateratsu jardun dezaten bi premisaren baitan: ingurumenean eragina izan dezaketen jarduerak arautzeko eremua betetzea eta gazteen lokal egokiak, seguruak eta gizarteratuak errazteko, gero eta hedatuagoa den fenomeno horretan parte hartzen duten gainerako eragileekin.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *