Declaración Institucional del Ararteko en el Día Mundial del Medio AmbienteArartekoaren Erakundearen adierazpena. Ingurumenaren Munduko Egunean

fwclogo

Hoy celebramos en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema elegido en esta ocasión no ha podido ser más oportuno: “Piensa, aliméntate, ahorra”. Esta campaña mundial promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente pretende concienciar a la opinión pública contra la cultura del desecho de alimentos que implica desaprovechar al año más de 1,3 millones de toneladas de alimentos. Esa producción de excedentes de recursos alimentarios para su posterior desperdicio, junto al reproche ético que conlleva, provoca una inmensa huella ecológica sobre los limitados recursos naturales del planeta.

 La institución del Ararteko quiere unirse a la celebración de este día con toda la ciudadanía vasca compartiendo la necesidad de hacer una profunda reflexión interior y colectiva sobre el consumo conspicuo que, en demasiadas ocasiones, hace nuestra sociedad de los recursos alimentarios y del resto de recursos naturales.

 La búsqueda de fórmulas que permitan la reducción del deshecho de alimentos pasa por medidas que, permitiendo garantizar la seguridad alimentaria, posibiliten una mayor cercanía entre el productor y el consumidor, y fomenten actividades como la agricultura ecológica o la pesca sostenible.

 Por su parte, el ahorro está dirigido a un consumo sostenible y a una utilización racional de los recursos que dispone el planeta. La utilización de los recursos, que como todos deberíamos ser conscientes no son ilimitados, tiene un reflejo en nuestra huella ecológica. Cada día que pasa nuestro planeta pierde algo de su capacidad regeneradora. Este mes de mayo, el nivel de C02 en la atmósfera, uno de los gases que más contribuye al calentamiento global, ha sobrepasado una media diaria de 400 partes por millón, un límite simbólico no visto en la Tierra desde hace tres millones de años.

 Un día como hoy queremos hacer hincapié en el amplio margen de mejora que el ahorro tiene en sectores como el energético. Este ahorro energético está ligado con la eficiencia energética y con la utilización de fuentes de energía renovables. El consumo de energías fósiles continúa aun siendo hegemónico en Euskadi tanto en el transporte, en la industria como en nuestros hogares. El excesivo uso y dependencia de estas fuentes no renovables requiere una reflexión social ineludible entre todos los agentes políticos, sociales y la ciudadanía en general. Un ejemplo es el conflicto social surgido en torno a la fracturación hidráulica (fracking) en Euskadi. En nuestra resolución sobre la fracturación hidráulica en Euskadi hemos planteado la necesidad de un debate social y abierto en el que incluíamos un análisis sobre las políticas energéticas de ahorro y eficiencia energética, la reducción de gases con efecto invernadero y conseguir una mayor cuota de energía procedente de fuentes de energía renovables.

 Existen otros ámbitos en los cuales podemos obrar para convertir nuestro consumo en sostenible. El reto que nos plantea el lema elegido por el PNUMA es fundamental para no agotar los recursos de nuestro planeta. Nos va el futuro en ello.

 

Vitoria/Gasteiz 5 de junio de 2013

 

 fwclogo

Gaur Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen da planeta osoan. Oraingo honetan aukeratu den goiburua ezin egokiagoa da: «Pentsatu, elikatu, aurreztu». Munduko kanpaina hau Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) sustatu du, janariak botatzearen kulturaren kontra jendea kontzientziatzeko, izan ere, horren ondorioz, urtero 1,3 milioi tonatik gora janari galtzen dira alferrik. Elikagaien soberakin horiek ekoizteak gero alferrik galtzeko, baita horrek berekin dakarren gaitzespen etikoak ere, arrasto ekologiko izugarria sortzen du planetako baliabide natural mugatuetan.

Gure gizarteak, sarriegi, janari-baliabideen eta gainontzeko baliabide naturalen gehiegizko kontsumoa egiten du. Horregatik, egun hau ospatzean, Arartekoak euskal herritar guztiekin bat egin nahi du eta gehiegizko kontsumo horretaz hausnarketa sakona -barrukoa nahiz kolektiboa- egiteko premia partekatu nahi du.

Janari gutxiago botatzeko formulak bilatu nahi badira, zenbait neurri hartu behar dira. Neurri horiek ahalbidetu behar dute elikadura segurtasuna bermatzea, ekoizlea eta kontsumitzailea elkarrengandik hurbilago egotea, eta nekazaritza ekologikoa edo arrantza iraunkorra bezalako jarduerak sustatu behar dituzte.

Beste alde batetik, aurreztea kontsumo iraunkorrera eta planetan dauden baliabideak zentzuz erabiltzera bideratuta dago. Baliabideen erabilera -denok konturatu beharko genuke baliabide horiek ez direla mugagabeak- gure arrasto ekologikoan islatzen da. Egunetik egunera, gure planetak birsortzeko ahalmen pixka bat galtzen du. Maiatzean, atmosferako CO2ren mailak -berotze globala gehien eragiten duten gasetako bat da hori- milioiko 400 zati gainditu ditu batez beste egun bakoitzeko. Muga sinboliko hori ez da ikusi Lurrean duela hiru milioi urtez geroztik.

Gaur bezalako egun batean nabarmendu nahi dugu aurrezteak hobetzeko tarte handia daukala energiarena bezalako sektoreetan. Energia aurreztea, jakina, eraginkortasun energetikoarekin eta energia-iturri berriztagarriak erabiltzearekin lotuta dago. Euskadin energia fosilen kontsumoa da nagusi, hala garraioan eta industrian nola gure etxeetan. Berriztagarriak ez diren energia-iturri horien gehiegizko erabilerak eta horiekiko mendekotasunak beharrezko egiten du gizarte-gogoeta egitea, ezin saihestuzkoa, eragile politikoen, sozialen eta herritar ororen artean.

Horren adibide bat da haustura hidraulikoaren gainean (fracking-a) Euskadin sortu den gizarte-gatazka. Euskadiko haustura hidraulikoari buruzko gure ebazpenean adierazi dugu gizarte-eztabaida irekia egin behar dela eta bertan aztertu beharko liratekeela energia aurrezteko eta eraginkorra izateko energia-politikak, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta energia-iturri berriztagarrietatik energia-kuota handiagoa lortzea.

Beste eremu batzuetan ere jardun dezakegu gure kontsumoa iraunkorra bihur dadin. NBIPren goiburuak egin digun erronka funtsezkoa da gure planetako baliabideak ez ahitzeko. Etorkizuna horren baitan dago.

Vitoria-Gasteiz 2013ko ekainaren 5a

 

 

Gaur Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzen da planeta osoan. Oraingo honetan aukeratu den goiburua ezin egokiagoa da: «Pentsatu, elikatu, aurreztu». Munduko kanpaina hau Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) sustatu du, janariak botatzearen kulturaren kontra jendea kontzientziatzeko, izan ere, horren ondorioz, urtero 1,3 milioi tonatik gora janari galtzen dira alferrik. Elikagaien soberakin horiek ekoizteak gero alferrik galtzeko, baita horrek berekin dakarren gaitzespen etikoak ere, arrasto ekologiko izugarria sortzen du planetako baliabide natural mugatuetan.

Gure gizarteak, sarriegi, janari-baliabideen eta gainontzeko baliabide naturalen gehiegizko kontsumoa egiten du. Horregatik, egun hau ospatzean, Arartekoak euskal herritar guztiekin bat egin nahi du eta gehiegizko kontsumo horretaz hausnarketa sakona -barrukoa nahiz kolektiboa- egiteko premia partekatu nahi du.

Janari gutxiago botatzeko formulak bilatu nahi badira, zenbait neurri hartu behar dira. Neurri horiek ahalbidetu behar dute elikadura segurtasuna bermatzea, ekoizlea eta kontsumitzailea elkarrengandik hurbilago egotea, eta nekazaritza ekologikoa edo arrantza iraunkorra bezalako jarduerak sustatu behar dituzte.

Beste alde batetik, aurreztea kontsumo iraunkorrera eta planetan dauden baliabideak zentzuz erabiltzera bideratuta dago. Baliabideen erabilera -denok konturatu beharko genuke baliabide horiek ez direla mugagabeak- gure arrasto ekologikoan islatzen da. Egunetik egunera, gure planetak birsortzeko ahalmen pixka bat galtzen du. Maiatzean, atmosferako CO2ren mailak -berotze globala gehien eragiten duten gasetako bat da hori- milioiko 400 zati gainditu ditu batez beste egun bakoitzeko. Muga sinboliko hori ez da ikusi Lurrean duela hiru milioi urtez geroztik.

Gaur bezalako egun batean nabarmendu nahi dugu aurrezteak hobetzeko tarte handia daukala energiarena bezalako sektoreetan. Energia aurreztea, jakina, eraginkortasun energetikoarekin eta energia-iturri berriztagarriak erabiltzearekin lotuta dago. Euskadin energia fosilen kontsumoa da nagusi, hala garraioan eta industrian nola gure etxeetan. Berriztagarriak ez diren energia-iturri horien gehiegizko erabilerak eta horiekiko mendekotasunak beharrezko egiten du gizarte-gogoeta egitea, ezin saihestuzkoa, eragile politikoen, sozialen eta herritar ororen artean.

Horren adibide bat da haustura hidraulikoaren gainean (fracking-a) Euskadin sortu den gizarte-gatazka. Euskadiko haustura hidraulikoari buruzko gure ebazpenean adierazi dugu gizarte-eztabaida irekia egin behar dela eta bertan aztertu beharko liratekeela energia aurrezteko eta eraginkorra izateko energia-politikak, berotegi-efektua duten gasak gutxitzea eta energia-iturri berriztagarrietatik energia-kuota handiagoa lortzea.

Beste eremu batzuetan ere jardun dezakegu gure kontsumoa iraunkorra bihur dadin. NBIPren goiburuak egin digun erronka funtsezkoa da gure planetako baliabideak ez ahitzeko. Etorkizuna horren baitan dago.

Vitoria-Gasteiz 2013ko ekainaren 5a

 

Resolución del Ararteko sobre frackingArartekoaren ebazpena frackingaren inguruan

MG_8646, a Creative Commons Attribution (2.0) image from weaverbl’s photostream
Creatuve Commons Attribution (2.0) weaverbl’s photostream

 Valoración general sobre esta técnica de extracción de gas no convencional y recomendaciones al Gobierno Vasco

 El Ararteko acaba de publicar una resolución sobre la extracción de gas de yacimientos no convencionales mediante la técnica conocida como fracking. Esta resolución responde principalmente a la queja presentada por la plataforma Fracking Ez Araba por las previsiones de exploración y posterior extracción de gas no convencional en Álava dentro del permiso “Enara”.

En la resolución analizamos este sistema de extracción de gas y sus impactos para el medio ambiente, la salud pública y para las políticas energéticas y lucha contra el cambio climático. Respecto a los proyectos de exploración y explotación de gas no convencional en Euskadi hemos analizado su incidencia ambiental tanto en el caso de la Estrategia Energética Euskadi 2020 como en la exploración de los pozos de sondeos en tramitación.

Como conclusión planteamos que la fracturación hidráulica es un sistema que implica importantes impactos y riesgo para el medio ambiente y, en su caso, para la salud de las personas. Los impactos son superiores al sistema de extracción de gas convencional. En especial, destacan los efectos sinérgicos y acumulativos que implica la alta densidad de pozos de extracción que esta técnica requiere.

Los poderes públicos competentes en el Estado español deberían hacer una valoración económica, social y ambiental de la decisión estratégica de obtener este recurso natural de los yacimientos no convencionales. Hasta concluir ese proceso sería recomendable la aprobación de una moratoria en la ejecución de esos proyectos, tanto en su fase de exploración como de explotación.

En el contexto de Euskadi,  esta Institución señala que los poderes públicos vascos, en especial el Gobierno Vasco, deben aprovechar las previsiones y objetivos incluidos en la estrategia energética de  Euskadi para incorporar una reflexión sobre el impacto ambiental de la exploración y explotación de los yacimientos de gas natural en el País Vasco.

En este caso, respecto al procedimiento seguido por el Gobierno Vasco para la evaluación ambiental estratégica de la estrategia energética de Euskadi 2020, en nuestra opinión, su tramitación adolece de una serie de defectos importantes. Por ello el Ararteko considera necesaria una adecuada revisión de la Estrategia Energética de Euskadi 2020, conforme a los siguientes criterios:

 – La extracción de gas no convencional en Euskadi requiere un debate social, transparente y abierto sobre la estrategia energética en Euskadi y sobre las políticas públicas dirigidas a la exploración y explotación de yacimientos de gas no convencional en la cornisa cantábrica.

– Para ello el Gobierno Vasco, junto con el resto de administraciones concernidas, debe promover la creación de una mesa sobre el gas no convencional, en la que deben tomar parte agentes sociales y  asociaciones ciudadanas, en especial, las organizaciones constituidas  ante las previsiones de  de extracción del gas no convencional.

–Una vez tomada una decisión estratégica, y en el caso que resultase admisible desde criterios de sostenibilidad este sistema de exploración y extracción, las administraciones competentes vascas, junto con el resto de agentes que participen en la mesa del gas, deberían establecer una regulación técnica y medio ambiental para la extracción de este gas no convencional que desarrolle las bases fijadas, en su caso, por la legislación estatal.

–Esa regulación vasca sobre fracturación hidráulica debería tener en cuenta y tratar de excluir las zonas especialmente sensibles mediante una correcta ordenación y planificación territorial de las zonas  en las que resulte posible autorizar estas instalaciones.

MG_8646, a Creative Commons Attribution (2.0) image from weaverbl’s photostream
Creatuve Commons Attribution (2.0) weaverbl’s photostream

 

EZOHIKO GASA ERAUZTEKO TEKNIKA HORREN GAINEKO BALORAZIOA ETA EUSKO JAURLARITZARENTZAKO GOMENDIOAK

Ararteko erakundeak ezohiko hobietatik gasa fracking izenarekin ezagutzen den teknikaren bitartez erauzteari buruzko ebazpen bat jendaurrean aurkeztu du. Ebazpen horrek, funtsean, Fracking Ez Araba plataformak aurkeztu zuen kexari erantzuten dio. Kexak Araban, «Enara»·baimenaren barruan, ezohiko gasa esploratzeko eta ondoren erauzteko aurreikuspenak zituen hizpide.

Ebazpenean gasa erauzteko sistema hori eta ingurumenean, herritarren osasunean, energia-politiketan eta klima aldaketaren aurkako borrokan dituen eraginak aztertu ditugu. Euskadin ezohiko gasa esploratzeko eta ustiatzeko proiektuei dagokienez, ingurumenean duten eragina aztertu dugu, bai Euskadiko Energia Estrategia 2020 izenekoaren kasuan, bai izapidetzen ari diren zundaketa putzuen esplorazioaren kasuan.

Ondorio gisa zera mahaigaineratu dugu: haustura hidraulikoak ingurumenarentzat eta, kasu batzuetan, pertsonen osasunarentzat inpaktu eta arrisku handiak barne hartzen dituen sistema da. Inpaktu horiek ohiko gas erauzketaren sistemak eragiten dituen inpaktuak baino handiagoak dira. Bereziki, teknika horrek behar duen erauzketa putzuen dentsitate altuak eragiten dituen ondorio sinergiko eta metatze-ondorioak gailendu dira.

Estatu espainolean eskumena duten botere publikoek ezohiko hobietatik baliabide natural hori eskuratzeko erabaki estrategiakoaren gaineko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-balorazio bat egin beharko lukete. Prozesu hori amaitu arte, proiektu horien gauzatzeari dagokionez luzapen bat onartzea egokia litzateke, esplorazio zein ustiapen fasean, ondorengo terminoetan.

Euskadiko testuinguruan, erakunde honek azpimarratu nahi du euskal botere publikoek, Eusko Jaurlaritzak bereziki, Euskadiko energia-estrategiaren barruan dauden xedapen eta helburuak baliatu behar dituztela Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gas naturalaren hobien esplorazio eta ustiapenaren ingurumen-inpaktuari buruzko gogoeta gaineratzeko.

Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Energia Estrategia 2020 izenekoaren ingurumen-ebaluazio estrategikoa burutzeko jarraitu duen prozedurari dagokionez, uste dugu izapidetzean zehar akats garrantzitsuak antzeman daitezkeela. Horregatik, Ararteko erakundearen iritziz, Euskadiko Energia Estrategia 2020 behar bezala berrikusi beharko litzateke, betiere, honako irizpide hauekin bat eginez:

– Euskadin ezohiko gasa erauzteak Euskadiko energia-estrategiari buruzko gizarte eztabaida gardena eta irekia eskatzen du, bai eta Kantauri itsasoko ertzean ezohiko gas-hobiak esploratzera eta ustiatzera zuzendutako politika publikoen gainekoa ere.

Horretarako, Eusko Jaurlaritzak eta tartean dauden gainontzeko administrazioek ezohiko gasari buruzko mahai baten eraketa sustatu behar dute. Gizarte eragileek eta herritarren elkarteek, bereziki, ezohiko gasa erauzteko aurreikuspenen aurrean eratutako erakundeek mahai horretan parte hartu beharko lukete.

Erabaki estrategikoa behin hartuta eta, iraunkortasunari lotutako irizpideak aintzat hartuta, esplorazio eta ustiapen sistema hori onargarritzat jotzen bada, eskumena duten euskal administrazioek, gasari buruzko mahaian parte hartzen duten gainontzeko eragileekin batera, ezohiko gasa erauzteko araudi teknikoa eta ingurumen-araudia ezarri beharko lukete, hala badagokio, estatu mailako legeriak ezarritako oinarriak garatuz.

– Haustura hidraulikoari buruzko euskal araudi horrek bereziki sentikorrak diren eremuak kontuan hartu eta baztertu behar ditu, eremuen antolamendu eta lurralde-plangintza egokia eginez. Dena den, leku batzuetan instalazio horiek baimentzea bateraezina izango da.

 

El Ararteko se reúne con la Plataforma Fracking Ez Araba

Fracking Ez ArabaLa plataforma «Fracking Ez Araba«, contraria al uso de la técnica de fracturación hidráulica para extraer gas no convencional en Álava, ha presentado una reclamación al Ararteko en la que plantea la necesidad de realizar una evaluación ambiental de esta técnica para que sean evaluados adecuadamente los efectos que implica para el medio ambiente.

La plataforma  ha trasladado al Ararteko las dudas que genera este proyecto por los costes sociales, ambientales y para la salud humana que puede provocar la extracción de gas no convencional mediante la técnica de fracturación.

Sus portavoces han explicado que el Gobierno vasco «tiene la obligación» de analizar tanto la viabilidad del proyecto a nivel económico como de velar por que no se produzcan impactos ambientales.

Podéis encontrar aquí algunos de los documentos más relevantes al respecto:

Gas no convencional en Subijana ( Vitoria) : Contaminación